SPOMLADANSKI IZPITNI ROK za 3.ab-razred  v šolskem letu 2020/2021

(pred opravljanjem ZAKLJUČNEGA IZPITA)

Dijak zaključnega letnika v programu gastronomske in hotelske storitve (3.ab) lahko opravlja popravni izpit PRED KONCEM POUKA.

V spomladanskem izpitnem roku dijak lahko opravlja NAJVEČ DVA POPRAVNA IZPITA.

V tem primeru se šteje, da je izkoristil SPOMLADANSKI IZPITNI ROK.

DATUM OPRAVLJANJA IZPITOV ROK ZA PRIJAVO ROK ZA ODJAVO

26. 5. in 27. 5. 2021

 

do 21. 5. 2021 do 10. ure

 

do 24 .5. 2021

 

Natančen razpored bo objavljen 21. 5. 2021 do 12. ure v tajništvu šole.

Razpored bo vsak kandidat dobil tudi osebno na svoj e-naslov.

VRSTE IZPITOV
PREDMETNI izpit – če dijak izboljšuje oceno  in je uspešno opravil  zaključni letnik. Pri enem predmetu oz. strokovnem modulu se lahko ocena izboljšuje samo enkrat, in sicer pred opravljanjem ZI.
DOPOLNILNI izpit – če je dijak neocenjen. Dijak mora najprej opravljati dopolnilne izpite in šele nato popravne izpite.
POPRAVNI izpit – če je dijak negativno ocenjen.

DODATNI IZPITNI ROK ZA za 4. TaTb in 5. Pt-razred  v šolskem letu 2020/2021

(pred opravljanjem POKLICNE MATURE)

V dodatnem izpitnem roku dijak lahko opravlja NAJVEČ en izpit, DOPOLNILNI ali POPRAVNI. 

Zaradi izvajanja ukrepov v času epidemije COVID-19 se dijakom zaključnih letnikov po sklepu šolske ministrice (Sklep o določitvi rokov za opravljanje izpitov in drugih obveznosti za dijake zaključnih letnikov v šolskem letu 2020/2021) zagotovi opravljanje dopolnilnega ali popravnega izpita v dodatnem izpitnem roku.

DATUM OPRAVLJANJA IZPITOV ROK ZA PRIJAVO ROK ZA ODJAVO

24. 5. in  25. 5. 2021

 

 20. 5. 2021 do 13. ure

 

 do 21. 5. 2021

 

Natančen razpored bo objavljen: 21. 5. 2021 do 10.  ure.

Razpored bo vsak kandidat dobil tudi osebno na svoj e-naslov.

VRSTE IZPITOV

PREDMETNI izpit – če dijak izboljšuje oceno  in je uspešno opravil  zaključni letnik. Pri enem predmetu oz. strokovnem modulu se lahko ocena izboljšuje samo enkrat, in sicer pred opravljanjem POM.
DOPOLNILNI izpit iz NAJVEČ ENEGA predmeta oz. strokovnega modula, če je dijak neocenjen. Dopolnilni izpit se opravlja pred popravnim izpitom.
POPRAVNI izpit iz NAJVEČ ENEGA predmeta oz. strokovnega modula.

 

Janja Prašnikar Neuvirt,

ravnateljica

Dostopnost