INTERREG

INTERREG, projekt FLAGSHIP PRODUCTS (št.SI-AT 33)

Image result for interreg si-at

SŠGT Radenci sodeluje pri projektu FLAGSHIP PRODUCTS, ki se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014 – 2020 in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj projekta je razvoj kulinaričnih in doživlljajskih ponudb v povezavi z vodilnimi produkti v regijah vzhodne Štajerske (A), Pomurja in Podravja (SLO). Vodilni produkti so: med, mleko, kruh, oljne buče, jabolka, mineralna voda, bezek, hren in laški fižol.

Vodilni partner projekta je Qualifizierungs agentur Oststeiermark GmbH, projektni partnerji pa so poleg SŠGT Radenci še Zavod za inovativnost in podjetništvo (Maribor), Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Razvojna agencija Slovenske gorice (Lenart),  Tourismus-Regionalverband Oststeiermark, Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH, Regionalman agement Südoststeier mark Steirisches Vulkanland GmbH, Regions Entwicklungsund Management Oststeiermark GmbH.

Analiza je pokazala, da ima projektna regija daleč največje število termalnih in mineralnih vrelcev, največje območje pridelave jabolk in je nesporno središče proizvodnje bučnih semen v Srednji Evropi. K temu je potrebno dodati tudi druge vodilne produkte, kot so: bezeg, hren, laški fižol, kruh, mleko in med, ki so značilni za posamezne regije. Cilj projekta je obuditi tradicijo naših regij, znanih po naravni in kulturni krajini ter poživiti in ohraniti dediščino našega podeželja, in s tem tudi našega regionalnega turizma.

Predvideni rezultati projekta so krepitev ozaveščenosti o regionalnih posebnostih, nova sodelovanja, novi moduli usposabljanja, nove ponudbe produktov in doživetij v povezavi z vodilnimi produkti in zlasti novi turistični obiskovalci regije.

Osrednjo vlogo pri ozaveščanju o regionalnih posebnostih pa imajo tudi šole izbranih regij. SŠGT Radenci bo skozi delavnice, ki jih bomo izvajali na naši šoli, ozaveščala mlade o  pomenu in vrednosti vodilnih produktov regije. V proces pridobivanja znanja in ozaveščanja  o vrednostih in pomenu izbranih vodilnih produktih bomo vključevali tudi učence osnovnih šol, ki jih bomo povabili na naše delavnice. Zbirali bomo recepte, iskali nove možnosti in ideje kulinaričnega razvajanja, vse to pa bomo zaokrožili na kuharskem tekmovanju, kjer se bodo dijaki obeh držav pomerili z recepti vodilnih produktov regije (mineralna voda, jabolko, oljne buče, laški fižol, bezeg, hren, kruh, mleko in med).

Ozaveščanje mladih, morda tudi bodočih gostinsko-turističnih delavcev, je nedvomno pravi način širjenja znanja in prenašanja informacij o vodilnih produktih regije po vsej regiji in izven nje.

Časovni okvir trajanja projekta je od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2019.

                                                        Projektni sodelavci projekta na SŠGT Radenci

 

Aktualni dogodki

Vse informacije o projektu v nemškem jeziku najdete tukaj.

Oglejte si predstavitvene filme SŠGT Radenci, ki so nastali v okviru projekta: video galerija

 

Dostopnost