V sredo, 7. 2. 2024, smo dijaki in zaposleni obeležili Prešernov dan – slovenski kulturni praznik. Najprej smo se spomnili Franceta Prešerna, njegovega dela in kulture v najširšem pomenu, nato pa smo prisluhnili naši gostji, gospe Jožici Lukač, ki nas je s svojim potopisnim predavanjem popeljala v za nas neznani svet Irana.

Klara in Sara sta omenili, da letos mineva 175 let smrti Franceta Prešerna. Njegova dela, kot so veličastni Sonetni venec, Krst pri Savici, Soneti nesreče, veliko število najlepših in najveličastnejših ljubezenskih pesmi, veljajo za poezijo evropskega slovesa.  Med drugim je napisal tudi današnjo himno Republike Slovenije, Zdravljico. Prav v tej pesmi je pokazal srčno ljubezen do domovine in do slovenskega naroda in se močno zavzemal  za slovenski jezik. Pesnikova želja je bila, da bi ga v težkih časih ohranjali ter bogatili, predvsem pa, da bi bili ponosni na to, da smo Slovenci. To pa ne pomeni, da bi zavračali tuje narode. Obe moderatorki, Klara in Sara, sta poudarili, da kultura pomeni spoštovanje vseh, ne glede na barvo kože, jezik in nacionalno pripadnost. Poznavanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti omogoča človeku, da sprejema ljudi različnih kultur, kajti odprtost do drugačnosti, pomeni  bogastvo duha. Podobno sporočilo je v svojem nagovoru podala tudi ravnateljica Karmen Stolnik. Prav to pa je bila tudi iztočnica za izredno zanimivo in poučno predavanje, ki ga je pripravila gospa Jožica Lukač, bivša profesorica naše šole. Spoznali smo zgodbe iz Perzije, kamor se je družina odpravila lansko leto. Preko zgodb z družinskega potovanja po Iranu smo podrobneje spoznali državo, njene prebivalce, zgodovino, kulturo, posebnosti in prenekatere zanimivosti.

Gospe Jožici smo z veseljem prisluhnili in s hvaležnostjo ugotavljamo, da nas je obogatila z novim poznavanjem sveta, o katerem nismo imeli prave predstave.

Moderatorki sta svoj prispevek sklenili z mislijo: »Srečno ob kulturnem prazniku! Naj bo vaša pot kulture polna raznolikih izkušenj, ki vas bogatijo in oblikujejo v razgledane posameznike.«

Dostopnost