PRVI ŠOLSKI DAN bo za dijake višjih letnikov (drugi, tretji, četrti in peti letnik) v TOREK, 1. septembra 2022, ob 7.05. Urnik dijaki dobite v šoli. Vstop v šolske prostore je dovoljen samo z masko, ki si jo preskrbite samI.

Dostopnost