Healthy Youth

Domača stran projekta Healthy Youth

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci je vključena v  projekt z akronimom »HEALTHY YOUTH«.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013 z nazivom MREŽA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA SREDNJIH ŠOL (SPIS št.: 4300-620/2010, SI-HU-2-2-019).
Partnerji v projektu smo srednje šole z obeh strani meje:
– Srednja strokovna šola in dijaški dom Bela III., Monošter (vodilni partner projekta),
– Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci,
– Dvojezična  srednja šola Lendava,
– Gimnazija, srednja šola za gostinstvo in turizem Tinódi Sebestyén, Šarvar.

Skupni cilj projekta je čezmejno sodelovanje v spoznavanju zdravega načina priprave hrane, medsebojno bogatenje in strokovna izmenjava izkušenj, ozaveščanje mladih o pomembnosti zdravega načina prehranjevanja ter izoblikovanje aktivnosti in modelov za zdrav način življenja.

Ravnateljica:
Janja Prašnikar Neuvirt

Dostopnost