POTOVANJE SKOZI ČAS »OD KAMNA DO ŽELEZA«

Integralni turistični produkt je nastal v okviru raziskovalne maturitetno naloge pri praktičnem pouku turizma. Pri projektu so sodelovali štirje dijaki iz 4.Tb razreda z mentorico Bojano Flegar.

V mednarodnem projektu še sodelujejo: občina Donja Voća kot vodilni partner, občina Zreče, Muzej Turopolja, Arheološki muzej iz Zagreba in Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani (oddelek za arheologijo).

Projekt »Prehistory Adventure« je podprt s strani Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020.

Pri pripravi integralnega turističnega produkta smo najprej preučili prazgodovinska obdobja (kamena doba in doba kovin) in le-te povezali z novo tematsko učno potjo »Od kamna do železa«, ki jo je v okviru projekta pripravila občina Radenci. Vsebina projekta se prepleta s prazgodovinskimi obdobji in z dediščino zdraviliškega turizma v Radencih. Učni poligon zajema štiri ogledne točke: prazgodovinski plato na ploščadi pred pošto in banko, bronasti kip ”Tri gracije” v parku, Zdravilni vrelec in Vrelec za CO2 kopel ob reki Muri.

V enodnevni integralni turistični proizvod smo vključili vodene oglede treh sodelujočih občin v projektu, in sicer: občina Radenci z učnim poligonom »Od kamna do železa«, občina Donja Voća z jamo Vindija (ostanki neandertalcev) in občina Zreče z arheološkimi najdbami na Brinjevi gori. Že pripravljeni integralni turistični produkt smo morali preoblikovati zaradi epidemije COVID-19, zato je predstavitev jame Vindija s strani predstavnice občine Donja Voća potekala v Hotelu Atrij v Zrečah.

Med izvedbo strokovne ekskurzije oz. lokalnim vodenjem po tematski učni poti »Od kamna do železa« po Radencih in vodenjem po avtobusu do Zreč smo poskrbeli za poučno, zanimivo, zabavno in z animacijo obarvano vodenje. Vodenje v Zrečah in po Brinjevi gori pa je prevzela lokalna vodnica.

Sestavni del turistične ponudbe so tudi turistični spominki. Ker je tema maturitetne raziskovalne naloge Potovanje skozi čas »Od kamna do železa«, smo naredili repliko prazgodovinske kladivaste kamnite sekire, ki je bila najdena v Mirovi gramoznici v občini Radenci in repliko paleolitske piščali, ki je bila najdena v Divjih babah. Izdelka sta narejena iz »dasmase« in vrvice. Sekiri je dodana lesena palica.

INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKT

Enodnevna ekskurzija: Radenci  – Zreče – Brinjeva gora – Radenci

Datum izvedbe: 30. 6. 2020

Ob 8. uri se zberemo na prazgodovinskem platoju pred pošto v Radencih, kjer bomo predstavili mednarodni projekt Prehistory Adventure, obdobje »od kamna do železa« in najdeno kladivasto kamnito sekiro. Nato se bomo odpravili po učnem poligonu mimo kapelice sv. Ane, do Zdravilnega vrelca, kjer znameniti vrelec varuje bakrena streha, spominska plošča pa opozarja na leto 1869, ko so napolnili prve glinene steklenice Radenske slatine. Na tej točki vam bomo predstavili zgodbo Karla Henna in začetke zdraviliškega turizma v Radencih. Sledi sprehod skozi sončni park do bronastega spomenika oz. fontane Tri gracije, ki je bila postavljena v počastitev 100. obletnice delovanja Radenske. Pot bomo nadaljevali do vrelca za CO2 kopel, ki se nahaja na območju NATURA 2000 ob reki Muri. Izvirsko vodo, ki je bogata s kemijskimi lastnostmi, jo boste lahko poskusili. Sledi vrnitev do Dijaškega doma SŠGT Radenci, kjer se bomo okrepčali z malico.

Sledi vožnja do Zreč. Najprej se bomo ustavili v Hotelu Atrij, kjer si bomo pogledali dva kratka filma v povezavi s projektom in prisluhnili predstavitvi projekta vodilne partnerice Občine Donja Voća – jama Vindija … Sledi ogled razstave izkopanin iz pradavnine (novcev, posode, kipcev itd.), ki so jih našli na Brinjevi gori. Več o najdbah in življenju nekoč pa na sami Brinjevi gori, kjer se bomo sprehodili po arheološki poti. Po zanimivem in napornem dnevu sledi pozno kosilo.

Prihod v Radence v popoldanskem času.

IZVEDBA ENODNEVNE EKSKURZIJE – ČASOVNICA

URA AKTIVNOSTI – OGLEDI
08.00 – 9.55 Zbor udeležencev pred prazgodovinskim platojem; lokalno vodenje dijakov SŠGT Radenci po učnem poligonu
10.00 – 10.30 Malica v Dijaškem domu SŠGT Radenci
10.35  – 11.50 Odhod – AP Radenci in vožnja s turističnim avtobusom do Zreč
12.00 – 13.10 Prihod v Hotel Atrij Zreče:

 

– sprejem udeležencev ekskurzije (kava, voda)

– ogled dveh kratkih filmov (animirani film Legenda o srečnem hribu

in dokumentarni film Tisočletje Brinjeve gore)

– predstavitev jame Vindija s strani  občine Donja Voća

– vodeni ogled razstave: arheološke izkopanine iz Brinjeve gore

13.15 – 13.30 Vožnja do Hrama Zimrajh na Brinjevi gori
13.35 – 14.50 Lokalno vodenje po arheološki poti na Brinjevi gori
15.00 Pozno kosilo: Hram Zimrajh na Brinjevi gori
16.30 Odhod domov

UTRINKI IZVEDENE EKSKURZIJE 30. 6. 2020 V SLIKAH (Vir: SŠGT Radenci)

Dostopnost