Osnovni podatki

Ime vzgojno-izobraževalnega zavoda:

Skrajšano ime šole:

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

SŠGT Radenci

Vrsta pravne osebe:

Javni zavod

Naslov in sedež šole:

Mladinska ulica 5, 9252 Radenci

Ustanovitelj:

Sklep o ustanovitvi:

Vlada RS

2. 9. 2008, št.: 01403-132/2008/5; 8. 6. 2010, št.: 01403-17/2010/54; 23. 1. 2023, št.: 01403-12/2023/4

Spletna stran:

E-naslov:

www.ssgtr.si

info@ssgtr.si

Poslovodni organ in pedagoški vodja:

E-naslov:

Telefon:

Karmen Stolnik, ravnateljica

karmen.stolnik@ssgtr.si

02 56 69 161

041 688 208

Organ upravljanja:

Predsednica Sveta šole:

E-naslov:

Telefon:

Svet šole

Jerneja Matjašič

jerneja.matjasic@ssgtr.si

02 56 69 160

Računovodstvo:

E-naslov:

Telefon:

Blaška Ferme

racunovodstvo@ssgtr.si

02 56 69 163

Tajništvo:

E-naslov:

Telefon:

Karmen Küplen

info@ssgtr.si

02 56 69 160

Matična številka:

5084784

Številka proračunskega uporabnika:

70432

Ime dejavnosti:

Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

Področja dejavnosti:

P/85.320 – srednje poklicno in strokovno izobraževanje,

I/55.900 – dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

R/91.011 – dejavnost knjižnic

Davčna številka:

SI 90515781

Številka transakcijskega računa:

SI 56 0110 0603 0704 306, BSLJSI2X, odprt pri Banka Slovenije, Slovenska ulica 35, 1505 Ljubljana

 

Dostopnost