Zaključni izpit

 KAJ JE ZAKLJUČNI IZPIT?

Zaključni izpit je izpit, ki se izvaja ob zaključku izobraževalnega programa nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja. Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom kandidat pridobi naziv poklicne izobrazbe, za katero se je šolal.

Na SŠGT Radenci kandidati programa gastronomske in hotelske storitve pridobijo naziv gastronom hotelir/gastronomka hotelirka.

Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko kandidat zaposli ali pa nadaljuje izobraževanje v programu gastronomija (3 + 2).

KDO LAHKO PRISTOPI K OPRAVLJANJU ZAKLJUČNEGA IZPITA?

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja.

KJE SE KANDIDAT PRIJAVI  K  ZAKLJUČNEMU IZPITU?

Kandidat se prijavi k zaključnemu izpitu pri tajniku šolske komisije za zaključni izpit na šoli, na kateri je bil vpisan med izobraževanjem oziroma kjer je končal zadnji letnik.  Prijavo za spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok odda kandidat do datumov, ki so navedeni v koledarju za tekoče šolsko leto.

ZGRADBA ZAKLJUČNEGA IZPITA

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Zaključni izpit programa gastronomske in hotelske storitve obsega:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Šolska komisija za zaključni izpit na SŠGT Radenci:

  • predsednica: Karmen Stolnik, ravnateljica
  • namestnik predsednice: Franc Čagran
  • člani: Mateja Rožanc Zemljič, Peter Pertoci, Dušan Zelko

Tajnica šolske komisije za zaključni izpit je Alenka Glavač Geršanov.

POMEMBNI NASLOVI NA SPLETU:

http://www.ric.si je spletna stran Državnega izpitnega centra, kjer med drugim najdete:

  • splošne informacije o zaključnem izpitu,
  • zakonske predpise, ki določajo izvedbo zaključnega izpita,
  • izpitne kataloge za zaključni izpit …

https://cpi.si/ je spletna stran Centra RS za poklicno izobraževanje, kjer med drugim najdete vse pomembne informacije o zaključnem izpitu.

 

 

 

Dostopnost