Predstavitev

Pred SŠGT Radenci je 61. leto delovanja. S šolskim letom 2023/24 smo si postavili moto naše šole: Šola tradicije, pripravljena na sodobne izzive! S katerim želimo ohranjati tradicijo in poslanstvo našega zavoda, hkrati pa smo odprti za nove izzive, ki jih prinaša 21. stoletje.

Izobraževanje gostincev v Radencih se je pričelo jeseni leta 1962. Radenska je bila tedaj edino podjetje v Pomurju, ki je razvijala tudi gostinstvo in turizem. Tako ni naključje, da sta v eni od stavb Radenske dobila prve prostore za delo tudi gostinska šola in dijaški dom. Leta 1973 so dijaki pričeli s poukom v novi stavbi, ki je bila tedaj sodobna in dovolj prostorna, dijaki dijaškega doma pa so se preselili v novo stavbo leta 1981. Vsa leta učitelji in vzgojitelji šole in dijaškega doma skrbimo, da bi naši dijaki svoje delo opravljali strokovno, tako kot pač gostje od gostincev pričakujejo. Predvsem pa, da bi bili pri svojem delu ustvarjalni in zadovoljni.

Poslanstvo šole je dvigniti ugled poklicev v gostinstvu in turizmu in še naprej ohranjati tradicijo ter zagotavljati ustrezno usposobljene kadre za opravljanje gostinskih in turističnih storitev. S sodobnimi izobraževalnimi pristopi zagotavljamo in izvajamo kakovosten izobraževalni proces ter ustvarjamo varno in spodbudno učno okolje, ki se zna odzivati in prilagajati na spremembe in potrebe na trgu dela.

V šolskem letu 2023/24 smo si zastavili naslednjo vizijo zavoda: V naslednjih petih letih se želimo ohraniti kot samostojen vzgojno-izobraževalni zavod, ki bo prepoznaven v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zagotavljati želimo odlično usposobljene gostinsko-turistične delavce, ki bodo goste znali pripeljati do vrhunskih kulinaričnih in turističnih izkušenj.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci je javni vzgojno-izobraževalni zavod v okviru katerega deluje tudi dijaški dom. Ustanoviteljica šole je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice ustanoviteljice uresničuje Vlada Republike Slovenije.

Gostinstvo in turizem spadata med najbolj zanimive in iskane dejavnosti sodobnega časa in na SŠGT Radenci ponujamo prav izobraževanje za delo v gostinstvu in turizmu. Izobražujemo po programih srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja in poklicno-tehniškega izobraževanja za poklice: gastronom hotelir, gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik. V okviru šole prav tako izvajamo izobraževalne programe za odrasle.

 S šolskim letom 2024/25 pa pričnemo z izvajanjem novega srednjega poklicnega programa – SLAŠČIČAR! 

 
Dostopnost