Zdrava šola

Kdor zdravo živi, se smeji, si zdravje zagotovi.

V šolskem letu 2011/12 smo se vključili v mrežo Evropskih Zdravih šol. Kot šola sledimo ciljem Evropske mreže Zdravih šol in s tem ciljem trajnostnega razvoja ter razumevanja zdravja, ki vključuje medsebojno povezanost telesnih, duševnih, duhovnih, okoljskih in družbenih vidikov. Trudimo se spodbujati zdrav način življenja, ob upoštevanju razvoja posameznikovih kompetenc, veščin oz. drugačnosti. Prizadevamo si pomagati pri razvijanju pozitivnega mišljenja in spodbujanja telesnega, duševnega ter socialnega razvoja, kar omogoča krepitev samopodobe. Mladim želimo privzgojiti čut za odgovornost, spoštovanje slehernega živega bitja in okolja. Pri tem upoštevamo razvojne in individualne posebnosti in zmožnosti dijakov ter njihov celovit razvoj. Sledimo ciljem Evropske mreže Zdravih šol.

Dostopnost