V sredo, 24. 6. 2020, smo dijaki in zaposleni na naši šoli obeležili dan državnosti, hkrati pa dijakom 3. ab-razreda podelili spričevala o zaključnem izpitu. Med njimi so bili letos prvič tudi vajenci, ki so uspešno zaključili izobraževanje v vajeniški obliki izobraževalnega programa gastronomske in hotelske storitve.

Spomnili smo se, da je 25. junij  za vse Slovenke in Slovence pomemben praznik. Spominja nas na  zgodovinski trenutek, ko je bila razglašena samostojnost in neodvisnost naše Slovenije.
25. junija 1991 smo dobili to, kar smo sanjali stoletja – svojo samostojno, suvereno in demokratično državo Slovenijo.

V kratkem smo predstavili pot osamosvojitve in poudarili, da smo ponosni  na našo domovino, njene lepote, kulturno dediščino ter ljudi, ki živijo tukaj. Morda smo letos to občutili še bolj, saj so razmere v svetu in doma dokazovale, da je dovolj le trenutek, ki v naše življenje vnese žalost, paniko, strah …, čeprav si tega nihče ne želi. In prav v takem trenutku je še kako pomembno, da verjamemo v lastno državo in vrednote, ki vladajo v njej – v povezanost, sodelovanje, solidarnost, zaupanje in varnost.

Naša naloga je, da našo državo spoštujemo in si vsi skupaj prizadevamo za njeno rast.

Ob koncu  slovesnosti  smo dijakom in zaposlenim čestitali ob prazniku državnosti. Sledila je podelitev spričeval o zaključnem izpitu. Letošnje šolsko leto je bilo nenavadno za  vse dijake, posebej pa so to občutili dijaki zaključnih letnikov. Šolanje na daljavo je zahtevalo drugačen način dela, a vsem je uspelo. Tako so s ponosom prejeli spričevala in se s tem poslovili – eni za zmeraj in drugi le do začetka novega šolskega leta. Tistim, ki zaključujejo šolanje na naši šoli,  smo zaželeli uspešno pot naprej, tistim, ki pa bodo šolanje pri nas nadaljevali, pa veliko moči za nove šolske izzive. Prav vsem smo zaželeli dolge in prijetne počitnice.

Ravnateljica:

Janja Prašnikar Neuvirt s sodelavci

Dostopnost