V počastitev dneva slovenskega športa (23. 9. 2020) in evropskega tedna mobilnosti (ETM) smo na SŠGT Radenci v torek, 22. 9. 2020, izvedli 1. športni dan. Opravili smo pohod po tematski učni poti ”Od kamna do železa”, ki jo je uredila Občina Radenci v sklopu mednarodnega projekta Prehistory Adventure. Nova učna pot je nastala v povezavi z najdbo preluknjane kladivaste kamnite sekire iz mlajše kamene dobe, narejene 4.000 let pred našim štetjem.

Lokalno vodenje so v okviru praktičnega pouka TSV izvedli dijaki 4.Tb razreda, smer turizem. Tematska pot je razdeljena na štiri tematske sklope. Ta predstavlja prazgodovinska obdobja v povezavi z novejšo zgodovino zdraviliškega turizma v Radencih. Tematska pot je umeščena v zavarovano območje naselbinske, vrtno arhitekturne dediščine Radenci – zdraviliški park in NATURO 2000 ob reki Muri.

Najprej smo se po skupinah in časovno razporejeni zbrali na prenovljenem prostoru pred pošto.  Tukaj je tudi 1. točka, kjer so postavljeni prazgodovinski plato s časovnim trakom in šest velikih kosov peščenjaka v obliki kamnitih sedal ter replika glinene steklenice. Na tej točki je bila predstavljena starejša in srednja kamena doba ter glinena steklenica.

Po predstavitvi smo se odpravili skozi zdraviliški park, kjer smo se za kratek čas ustavili tudi pri kapelici sv. Ane iz leta 1895, ki jo je postavila žena Karla Henna. Pot smo nadaljevali do Zdravilnega vrelca,  ki je bila naša 2. postaja učne poti. Tukaj smo spoznali zgodbo Karla Henna, ki se je kot mlad študent medicine leta 1833 peljal s kočijo na počitnice v Ljutomer. Ob vrnitvi domov vzame vzorec in ga na Dunaju prouči. Ugotovi, da je voda zdravilna in se leta 1865 vrne v Radence. Zakupi zemljišče in štiri leta kasneje iz vrelca priteče prva slatina.

Ker je paviljon vrelca pokrit z bakreno streho, smo se vrnili v čas mlajše kamene dobe in čas bakrene dobe, kjer smo spoznali življenje takratnih prebivalcev.

Naša 3. postaja je bila pri bronastem spomeniku oz. fontani ”Tri gracije”. Postavili so ga ob 100. obletnici delovanja Radenske. Ponazarja tri najpomembnejše vrelce radenske mineralne vode. Tukaj nam je bila predstavljena zgodovina mineralne vode. Iz današnjega Zdravilnega vrelca je leta 1869 po hrastovi cevi iz globine 17 metrov pritekla Radenska slatina. Dijaka sta nam predstavila še bakreno dobo, zdraviliški park, ki je nastajal sočasno z zdraviliškim kompleksom in tradicionalne turistične dogodke kraja.

Ostala nam je še 4. točka ogleda, zato smo se odpravili do reke Mure in navzgor po reki, do vrelca za CO2 kopel. Sledila je predstavitev vrelca, ki vsebuje veliko železa in naravnega ogljikovega dioksida. Dijaki smo vodo tudi poskusili. Sledila je še predstavitev najmlajšega prazgodovinskega obdobja in to je obdobje železne dobe, reke Mure in tematskih poti za pohodnike in kolesarje.

Po predstavitvi smo se odpravili do šole, kjer je bila postavljena turistična tržnica z dobrotami, ki so jo pripravile dijakinje z mentorjema. Mimoidočim so ponujali: tortice s koruzo in zelenjavo, ”bučno” gospodično z lešniki, bananine mafine, čokoladne rezine brez jajc in bučno pogačo s slivami.

Naš pohod po tematski učni poti se je končal v športnem duhu in z novimi znanji.

 

info@care4climate.si
www.care4climate.si
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

 

Dostopnost