27. september je dan, ki je po vsem svetu posvečen obeležitvi turizma. Svetovna turistična organizacija (UNWTO) vsako leto izbere posebno tematiko, ki kot rdeča nit prepleta aktivnosti nacionalnih turističnih organizacij in ostalih deležnikov, ki aktivno obeležujejo ta dan. Letošnja tema Svetovnega dneva turizma je bila »Turizem in delovna mesta za boljšo prihodnost za vse«.

Ob Svetovnem dnevu turizma so tudi dijaki naše šole v sklopu praktičnega pouka turizma letošnji  tematiki “Turizem in delovna mesta – boljša prihodnost za vse” namenili  predstavitvi svojih idej, mnenj in pogovorov, kar so prikazali skozi nastale plakate, ki so jih izobesili v šoli.

Pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov v gostinstvu inturizmu ter nekaterih drugih panogah narekuje potrebo, da Slovenija kot bodoča Evropska gastronomska regija 2021 (European region of gastronomy – ERG) nameni več pozornosti ozaveščanju v izobraževanje kadrov, ki delajo na področju gastronomije in turizma, kar pa bo mogoče doseči le z dvigovanjem ugleda in ustreznim vrednotenjem teh poklicev.

To je v svojem nagovoru ob Svetovnem dnevu turizma izpostavil tudi Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo:

»Skupaj moramo narediti še več za dvig ugleda teh poklicev in motiviranje mladih, da se zanje odločijo. Več moramo vložiti v znanje, spretnosti in kompetence naših zaposlenih v turizmu. Ustvarjati moramo spodbudno okolje za delo in kadre ustrezno upravljati. In pri tem imate ključno vlogo prav podjetja, delodajalci v turizmu.«

Dostopnost