Kandidati za poklicno  maturo in zaključni izpit  v postopkih glede cepljenja in testiranja PCR  dokazujejo s potrdilom šole, da so prijavljeni oz. opravljajo maturo v določenem izpitnem roku 2020/2021.

Potrdilo dijaki dobijo v šoli. Vse informacije so dostopne pri  knjižničarki po tel. oz. po e-pošti: tanja.skrilec-svegl@guest.arnes.si

PREKINITEV KARANTENE

Kandidati  za poklicno  maturo in zaključni izpit, ki so bili prepoznani kot visoko rizični tesni kontakti osebe okužene s SARS-CoV2 in so bili napoteni v karanteno, lahko karanteno izjemoma prekinejo za opravljanje maturitetnega izpita tako, da opravijo PCR testiranje 24 ur pred vsakim izpitom v času karantene. Ob pristopu k izpitu predložijo laboratorijski izvid o negativnem PCR testu, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Za prevoz na maturitetni izpit naj ne uporabljajo javnega prevoza, prav tako ne za pot domov. S karanteno  po opravljanju izpita nadaljujejo do izteka karantene. Če imajo v tem času več izpitov, morajo pred vsakim izpitom opraviti testiranje, če je od testiranja že preteklo 24 ur.

Kandidati za poklicno  maturo in zaključni izpit lahko odvzem brisa za PCR testiranje opravijo na COVID-19  vstopnih točkah v  kraju, kjer preživljajo karanteno. Ministrstvo za zdravje je pozvalo vse izvajalce testiranja, da kandidatom za maturo zagotovijo prednostno obravnavo, ki omogoča izvedbo brisa v roku največ 24 ur pred izpitno obveznostjo in pravočasno pridobitev izvida.

Pogoj za pristop k izpitni obveznosti bo natisnjen izvid PCR testa, ki se ga lahko pridobi na spodaj navedena načina:

 1. Po pridobitvi izvida testiranja v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP) se rezultat izvida posreduje s SMS sporočilom na posredovano telefonsko številko. Izvid se na vstopni točki oz. na vnaprej dogovorjeni lokaciji natisne, dvignejo ga starši oz. skrbniki ali  pisno pooblaščena oseba kandidata. S tem v zvezi posebej opozarjamo, da kandidatom za poklicno maturo in zaključni izpit, ki so v karanteni, ni dovoljeno prekinjati karantene za prevzem potrdila.
 2. Kandidat za poklicno maturo in zaključni izpit si predhodno lahko pridobi možnost dostopa do portala zVem in si po odvzemu brisa izvid natisne sam. Dostop do portala je na voljo na https://zvem.ezdrav.si/-/navodila-zaprijavo-v-portal-zvem.

Za dostop do portala zVem lahko osebe, ki nimajo digitalnega kvalificiranega potrdila (4 navedeni ponudniki v RS), pridobijo SMSPass, ki je dostopen na strani https://www.si-trust.gov.si/sl/sipass/mobilna-identiteta/.

V tem primeru je potreben osebni obisk kandidata na upravni enoti, kjer bo izkazana istovetnost in podpisan zahtevek za pridobitev SMSPass. Kandidat naj si dostop do portala zVem uredi čim prej, saj v času morebitne karantene ne bo mogel zapustiti naslova  bivanja in izpeljati tega postopka.

NAVODILA ZA KANDIDATE, KI SO V KARANTENI

Za vse obveznosti, ki trajajo do 2 uri, se priporoča uporaba maske tip IIR, za tiste, ki trajajo dlje, pa maska tip FFP2 (priporočila NIJZ).

Priporočila NIJZ za izvajanje mature so objavljena na https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje.

Na tej povezavi so na voljo tudi Navodila za ukrepanje ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARSCoV-2 v VIZ in drugi dokumenti povezani z ukrepanjem.

PRIHOD V ŠOLO 

 • Kandidati naj za prihod v šolo ne uporabljajo javnega prevoza.
 • Kandidati ves čas vzdržujejo varnostno razdaljo 1,5 m, tako pred šolo kot v prostorih šole.
 • Kandidati nosijo maske ves čas zadrževanja v šoli. Priporoča se uporaba maske z višjo zaščito.
 • Kandidati naj imajo s seboj rezervne maske, če bo potrebno masko zamenjati.
 • V šolskih prostorih so na voljo razkužila.

VSTOPANJE V ŠOLO IN V IZPITNI PROSTOR                                                                                                                                                                                                                                                   

Kandidati vstopajo v šolo v skladu z navodili vodstva šole. V šolski prostor vstopajo na varnostni razdalji vsaj 1,5 m.

S seboj naj kandidati prinesejo:

 • dovoljene pripomočke za izpit, ki ga tisti dan opravljajo (predmetov si ne posojajo zaradi možnosti prenosa okužbe),
 • prozorno steklenico s pitno vodo brez nalepk.

Mobilnih telefonov se ne sme prinašati v izpitni prostor.

IZPITNI PROSTOR

 • Kandidati, ki so v karanteni, opravljajo vse izpite ločeno od drugih kandidatov.
 • V določenem prostoru odložijo osebne stvari. Kandidati pazijo na varnostno razdaljo vsaj 1,5 m.
 • Kandidati sedijo na varnosti razdalji 1,5 m ali več v vse smeri.
 • Izpitni prostor se prezračuje v skladu z navodili NIJZ tudi med izpitom.
 • Izpitni prostori in učilnice se po uporabi razkužijo (klopi, kljuke …).
 • Nadzorni učitelj pazijo, da se ves čas upošteva varnostna razdalja.

DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA/IZPITNIH POL TER PREGLED KALKULATORJEV

Nadzorni učitelji si pred delitvijo gradiva in tudi po pobiranju gradiva umije ali razkuži roke oz. uporabi rokavice.

PROTOKOL ZA KANDIDATA, KI JE BIL NA PCR TESTIRANJU POZITIVEN  

V primeru pozitivnega PCR testa kandidat nemudoma kontaktira svojega osebnega zdravnika in se ravna v skladu z navodili za izolacijo na domu. To pomeni, da ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.

Več informacij je dostopnih na povezavi:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_osebe_s_covid19.pdf

Kandidat obvesti vodstvo šole in sledi navodilom v zvezi s prekinitvijo mature oz. zaključnega izpita. Kandidat mora šoli predložiti zdravniško opravičilo.

 

POSEBNO OBVESTILO ZA KANDIDATE, KI OPRAVLJAJO POKLICNO MATURO:                                                             

Za uveljavljanje pravic iz maturitetnih predpisov mora kandidat v roku 24 ur od pridobitve izvida vložiti vlogo na DRŽAVNO KOMISIJO ZA MATURO.

Za pomoč se kandidati lahko obrnejo na šolo.

 

Navodila so povzeta po protokolu MIZŠ.

Dostopnost