Spremljajte naše dijake na profilu FACEBOOK, kjer objavljajo zanimive fotografije.

V okviru projekta ERASMUS+ (KA1 projekti mobilnosti posameznikov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja) so naši dijaki na enomesečnem praktičnem usposabljanju v Bragi na Portugalskem (26. 2. 2022-26. 3. 2022).

Enomesečne mobilnosti se je udeležilo 20 dijakov SŠGT Radenci iz vseh treh izobraževalnih programov, ki jih izvajamo na naši šoli: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE, GASTRONOMIJA in GASTRONOMIJA IN TURIZEM.

Število ur opravljene prakse v tujini se bo dijakom  priznalo kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Za dijake naše šole je to nedvomno bogata izkušnja in veseli smo, da smo uspeli s prijavo na razpis in si zagotovili udeležbo naših dijakov na praksi v tujini.


 

Informacije o projektu:

Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja mladih in športa.

Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. V okviru razpisa Erasmus+  so vsako leto razpisani roki za prijavo. Med oddanimi vlogami se izberejo najbolje ocenjene vloge.

SŠGT Radenci že več let uspešno sodeluje v projektu Erasmus+. Tako so se naši dijaki in učitelji udeležili mobilnosti v Avstriji, Španiji, Estoniji, Slovaški, Veliki Britaniji, na Finskem, na Malti, na Portugalskem, v Franciji …

Ravnateljica:  Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat.


Dostopnost