V četrtek, 2. 6. 2022, je na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci potekala zaključna prireditev projekta SKUM. V projektu gre za  razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo. Projekt podpira sodelovanje s kulturnimi institucijami in umetniki in vključuje angažiranost tako dijakov kot profesorjev. Dijaki SŠGT Radenci so tako sodelovali z umetniki in izdelali inovativni turistični produkt, ki so ga naslovili Idemo v park.

Že v preteklem šolskem letu so v okviru projekta SKUM zasnovali projektno nalogo z naslovom Tudi moj kraj je del Slovenije, pri čemer je nastal  projekt mladih vodičev Pomurja – Idemo. Predstavljene so na novo odkrite zanimive točke pomurskih krajev. Kraje lahko doživljate skozi brošuro Idemo in spletni zemljevid Idemo.si.

V šolskem letu 2021/22 so nadaljevali s projektom, ga nadgradili in poimenovali Idemo v park. Pri tem so raziskovali Zdraviliški park Radenci, v njem poiskali nekaj najbolj atraktivnih točk, ki so postale doživljajske točke z zgodbicami. Ustvarili so doživljajsko pot, namenjeno otrokom.

V projektno nalogo so bili vključeni dijaki 3. in 4. letnika srednjega strokovnega izobraževanja. Sodelovali so z umetniki: Nino Peče Grilc (kreativni turizem), Grego Močivnikom (gledališče), Luko Dakskoblerjem (fotografija), Ano Dušo (pripovedovanje).

Nastala je tudi knjižica s predstavitvijo parka, fotografijami, ki predstavljajo park, in

zemljevidom parka z označenimi doživljajskimi točkami. Vsaka doživljajska točka vsebuje zgodbico z dodanimi kreativnimi nalogami ter zanimivostmi. V zgodbah otroci spoznajo resnične in pravljične junake parka: Karla Henna, dva srčka – Karlo in Rudija, ptičko siničko, veveričko Muki in tri vile: Floro, Favno in Marino.  Ob zgodbah in nalogah se otroci lahko prijetno zabavajo, kar se je izkazalo na otvoritvi doživljajske poti, ki so jo dijaki SŠGT Radenci izvedli v okviru zaključne prireditve. Na pot so povabili učence 4. razreda  OŠ Radenci, ki so bili odlični partnerji, saj so zelo zavzeto sodelovali. To pa je bil tudi namen in cilj projektne naloge.  Verjamemo, da bo doživljajska pot zanimiva tudi za odrasle.

Z opravljanjem nalog dijakov in profesorjev SŠGT Radenci so bili zadovoljni tudi predstavniki strokovne podpore v projektu SKUM za VIZ SV regije iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Zavoda PETIDA. Vsem, vključenim v projekt, je čestital prof. dr. Robi Kroflič.  Grega Močivnik je pohvalil dijake in njihovo delo s strani umetnikov, koordinatorica projekta SKUM na SŠGT Radenci Tanja Škrilec Švegl pa je izrazila zadovoljstvo nad načinom dela in doseženimi cilji v okviru projekta SKUM.

Na slavnostnem dogodku so se predstavili tudi dijaki 3. letnika SPI-programa, in sicer z izvrstnimi kulinaričnimi mojstrovinami, ki so jih pripravili v okviru opravljanja zaključnega izpita.

Celotna prireditev je bila namenjena vodilnim partnerjem SKUM, predstavnikom MIZŠ in CPI, sodelujočim umetnikom, predstavnikom zunanjih partnerjev šole ter ravnateljem bližnjih šol in vrtcev.  Le-ti so poleg doživljajske poti in druženja ob hrani lahko uživali še v razstavi fotografij, ogledu stojnice in ob živi knjigi.

Dostopnost