Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve so 22. 3. 2023 za dijake 2. letnikov izvedli delavnico “Boj proti trgovini z ljudmi”. Namen delavnice je bil ozaveščanje mladostnikov o pojavu trgovine z ljudmi, o njenih nevarnostih in načinih novačenja. Mladostnike je potrebno usposobiti za prepoznavanje tveganja, ustrezno ukrepanje in samozaščitno vedenje. Pomembno je, da se mladostniki, ki sodijo v posebej ranljivo kategorijo potencialnih žrtev trgovine z ljudmi, zavedajo, da so različnim oblikam izkoriščanja lahko izpostavljeni tako dekleta kot tudi fantje. Problematika je še toliko bolj izrazita v današnjem času, ko mladi, zaradi sodobnega načina življenja, vedno več časa preživijo pred računalnikom in na internetu.

Dostopnost